Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Συμμόρφωση GDPR

1. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγει το e-pixels και ποιοι είναι οι σκοποί επεξεργασίας τους;

1.1 Περιήγηση στο Διαδικτυακό Τόπο – Cookies